ផ្អកអង្ករលីង

លក់​ដោយ: កសិដ្ឋានធម្មជាតិក្រចេះ


ពិពណ៌នា

ផ្អកអង្ករលីងពីខេត្តក្រចេះ គ្មានគីមី ធ្វើដោយប្រើប្រាស់ផ្លែល្ហុងស្រួយ ដែលដាំដុះមាននៅតែស្រុកព្រែកប្រសពតែប៉ុណ្ណោះ ចំណែកសាច់ត្រីគឺដូចជាត្រីរៀលធម្មជាតិពីទន្លេមេគង្គ។
ចំពោះការដឹជញ្ជូនក្រៅពីទីរួមខេត្តក្រចេះ យើងខ្ញុំសូមបន្ថែមសេវ៉ាដឹកជញ្ជូនគឺ ថ្លៃឡាន១០០០០៛ ចំពោះអតិថិជនតិចជាង៥គីឡូ។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: ក្រចេះ,
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជននៅក្នុងទីរួមខេត្តក្រចេះ ដោយឥតគិតថ្លៃ។

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ
ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

ពោតបារាំង​​មណ្ឌលគិរី

កសិដ្ឋានរ៉ាដូ
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)