ល្ពៅសណ្ដែកដី

លក់​ដោយ: កសិដ្ឋានធម្មជាតិក្រចេះ


ពិពណ៌នា

ល្ពៅសណ្ដែកដីខ្មែរដាំដុះបែបធម្មជាតិ ពីខេត្តក្រចេះ។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: ក្រចេះ,
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជននៅក្នុងទីរួមខេត្តក្រចេះ ដោយឥតគិតថ្លៃ។

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ
ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

17% OFF
ត្របែក

សួន ភូមិបៃតង
៛ 5,000 /គីឡូ ៛ 6,000 (មិនមាន)