ល្ពៅសណ្ដែកដី

លក់​ដោយ: កសិដ្ឋានធម្មជាតិក្រចេះ


ពិពណ៌នា

ល្ពៅសណ្ដែកដីខ្មែរដាំដុះបែបធម្មជាតិ ពីខេត្តក្រចេះ។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: ក្រចេះ,
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជននៅក្នុងទីរួមខេត្តក្រចេះ ដោយឥតគិតថ្លៃ។

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2018-04-17 08:05:54


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

ផ្លែប័រដាក់ដាំ

DyDy Organic Store
៛ 12,000 /គីឡូ (មិនមាន)
ត្រឡាច​មណ្ឌលគិរី

កសិដ្ឋានរ៉ាដូ
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)