ត្រីអណ្ដាតឆ្កែ

លក់​ដោយ: កសិដ្ឋានធម្មជាតិក្រចេះ


ពិពណ៌នា

ត្រីអណ្ដាតឆ្កែធម្មជាតិ ពីទន្លេមេគង្គនៅខេត្តក្រចេះ។ ដោយការនេសាទមិនបានផលរាល់ថ្ងៃ យើងខ្ញុំសូមធ្វើការទទួលកក់ទុកជាមុន ហើយនៅពេលនេសាទបាន យើងខ្ញុំនិងទាក់ទងប្រាប់ភ្លាម។
ចំពោះការដឹជញ្ជូនក្រៅពីទីរួមខេត្តក្រចេះ យើងខ្ញុំសូមបន្ថែមសេវ៉ាដឹកជញ្ជូនគឺ ថ្លៃឡាន5000៛ ធុងស្នោធុនកណ្តាល7000៛ នឹងទឹកកក3000៛
សរុប15000៛

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: ក្រចេះ,
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជននៅក្នុងទីរួមខេត្តក្រចេះ ដោយឥតគិតថ្លៃ។

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ
ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ