សាលាដ

លក់​ដោយ: Baitong Garden - បៃតង ហ្គាដិន


ពិពណ៌នា

សាលាដធម្មជាតិ

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន:

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផល
TrueMoney​ (ទ្រូម៉ានី)ផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2019-01-24 14:29:07


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

25% OFF
ល្មុត

សួន ភូមិបៃតង
៛ 4,500 /គីឡូ ៛ 6,000 (មិនមាន)
ផ្អកជូរ

កសិម៉ាត
៛ 1,800 /គីឡូ (មិនមាន)