ក្រូចផាសិន​រតនគិរី

លក់​ដោយ: ចំការធុរ៉េនធម្មជាតិស្រស់មុំវី


ពិពណ៌នា

ក្រូចផាសិនធ្មជាតិ​​រតនគិរី។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: ដឹកជញ្ជូនអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជននៅក្នុងទីរួមខេត្តរតនៈគីរី ដោយមិនគិតថ្លៃ។ ចំពោះការដឹជញ្ជូនក្រៅពីទីរួមខេត្តក្រចេះ យើងខ្ញុំសូមបន្ថែមសេវ៉ាដឹកជញ្ជូន10000៛។

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2018-06-26 14:10:13


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

ស្ពៃជើងទា

កសិដ្ឋានរ៉ាដូ
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)
ចេក

សួន ភូមិបៃតង
៛ 3,000 /គីឡូ (មិនមាន)