ផ្លែផាសិន

លក់​ដោយ: Baitong Garden - បៃតង ហ្គាដិន


ពិពណ៌នា

ផ្លែឈើធម្មជាតិ

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន:

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផល
TrueMoney​ (ទ្រូម៉ានី)ផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2019-01-24 14:22:57


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

10% OFF
ផាសិន

សួន ភូមិបៃតង
៛ 9,000 /គីឡូ ៛ 10,000 (មិនមាន)
ត្រឡាច​មណ្ឌលគិរី

កសិដ្ឋានរ៉ាដូ
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)