ត្រសក់​ចាវ

លក់​ដោយ: កសិម៉ាត


ពិពណ៌នា

ត្រសក់​ចាវ​ពី​ខេត្ត​ក្រចេះ។​មាន​លក់រាយ​និង​បោះដុំុ។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: កម្មង់ចាប់ពី២០ដុល្លាឡ់ងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់កន្លែងFree

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2020-03-26 00:14:40


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

ននោងបៃតង

កសិដ្ឋានរ៉ាដូ
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)
ស្រកីដូង

កសិម៉ាត
៛ 14,000 /កញ្ចប់ (មិនមាន)
ពោតបារាំង​​មណ្ឌលគិរី

កសិដ្ឋានរ៉ាដូ
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)