ដូងខ្ទិះបាត់ដំបង

លក់​ដោយ: ចំការផ្កាយព្រឹក


ពិពណ៌នា

ដូងខ្ទិះបាត់ដំបង បើមិនខ្ទិះដូរជូនវិញ

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: គិតទៅតាមសោហ៊ុយជាក់ស្តែង

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផល
Wing (វីង)
Ly Hour​ (លីហួរ)
TrueMoney​ (ទ្រូម៉ានី)ផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2018-08-02 19:22:42


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

ននោងបៃតង

កសិដ្ឋានរ៉ាដូ
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)
ស្រកីដូង

កសិម៉ាត
៛ 14,000 /កញ្ចប់ (មិនមាន)
សណ្ដែក​គួរ

កសិដ្ថានភក្ដី
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)