ការ៉ុត​មណ្ឌលគិរី

លក់​ដោយ: កសិដ្ឋានរ៉ាដូ


ពិពណ៌នា

ការ៉ុត​មណ្ឌលគិរី

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន:

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2018-06-14 12:41:31


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

13% OFF
ដូងក្រអូប

សួន ភូមិបៃតង
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)
25% OFF
ប៉េងបោះ

សួន ភូមិបៃតង
៛ 6,000 /គីឡូ ៛ 8,000 (មិនមាន)
ត្រសក់​ចាវ

កសិម៉ាត
៛ 15,000 /គីឡូ (មិនមាន)