ខ្នុរការ៉ុតសាច់ស្រួយ

លក់​ដោយ: កសិដ្ឋានគន្ធា


ពិពណ៌នា

ខ្នុរការ៉ុតសាច់ស្រួយធម្មជាតិ មានរស់ជាតិ​ផ្អែម​ស្រស់ មាន​លក់ដុំ​និង​លក់រាយ។
សេវ៉ា​ដឹកជញ្ជូនមិនគិតថ្លៃ​សំរាប់​ការទិញ​ចាប់​ពី​១០០គីឡូ​ឡើងទៅ។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: សេវាដឹកFreeសម្រាប់ការកម្មង់ចាប់ពី20$ឡើង បើក្រោម20$សេវាដឹកមួយ២$ នៅក្នុងទីក្រុង​ភ្នំពេញ។

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផល
Wing (វីង)ផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ
ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ