ត្រឡាច​មណ្ឌលគិរី

លក់​ដោយ: កសិដ្ឋានរ៉ាដូ


ពិពណ៌នា

ត្រឡាចធម្មជាតិ​មណ្ឌលគិរី។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន:

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ
ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

31% OFF
ទៀបទួលទ្រា

ពិភពធម្មជាតិ
៛ 5,500 /គីឡូ ៛ 8,000 (មិនមាន)
ននោងបៃតង

កសិដ្ឋានរ៉ាដូ
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)
គ្រាប់សា្វយចន្ទី

កសិម៉ាត
៛ 36,000 /កំប៉ុង (មិនមាន)