ននោងបៃតង

លក់​ដោយ: កសិដ្ឋានរ៉ាដូ


ពិពណ៌នា

ននោងបៃតង ធម្មជាតិ ដាំដុះបែបធម្មជាតិដោយកសិករនៅភូមិទួល ស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគិរី។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន:

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2018-06-14 13:16:52


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ