ក្ដាមប្រៃសមុទ្រសំអាតរួច

លក់​ដោយ: សិប្បកម្មឥសាន


ពិពណ៌នា

ក្ដាមប្រៃសមុទ្រសំអាតរួច គឺបកសំបកចេញ ហើយស្រុះទឹកក្ដៅ។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន:

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ
ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

ក្រឡានក្រចេះ

ហាងណៃផេង
៛ 7,500 /គីឡូ (មិនមាន)