ក្ដាមប្រៃសមុទ្រស្រស់

លក់​ដោយ: សិប្បកម្មឥសាន


ពិពណ៌នា

ក្ដាមប្រៃសមុទ្រស្រស់ មកពីខេត្ត កំពត។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន:

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2018-04-28 18:43:52


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

7% OFF
មាន់ស្រែ

សួន ភូមិបៃតង
៛ 28,000 /គីឡូ ៛ 30,000 (មិនមាន)
20% OFF
ស្ពៃបូកគោ

សួន ភូមិបៃតង
៛ 8,000 /គីឡូ ៛ 10,000 (មិនមាន)