ផ្អកជូរ

លក់​ដោយ: កសិម៉ាត


ពិពណ៌នា

ផ្អកជូរ​ត្រីពី​ទន្លេ​មេគង្គ​​ខេត្ត​ក្រចេះ។​មាន​លក់រាយ​និង​បោះដុំុ។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: កម្មង់ចាប់ពី២០ដុល្លាឡ់ងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់កន្លែងFree

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2019-01-12 16:05:52


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

ស្ពៃតឿ

សួន ភូមិបៃតង
៛ 7,500 /គីឡូ (មិនមាន)