ឳឡឹកសាច់លឿង (លក់ដុំ)

លក់​ដោយ: ពិភពបន្លែផ្លែឈើមណ្ឌលគីរី


ពិពណ៌នា

ឳឡឹកសាច់លឿងធម្មជាតិ ពីមណ្ឌលគិរី។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: កម្មង់ចាប់ពី២០ដុល្លាឡ់ងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់កន្លែងFree។

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផល
Wing (វីង)ផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2019-03-31 08:12:48


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

ផ្លែប័រដាក់ដាំ

DyDy Organic Store
៛ 12,000 /គីឡូ (មិនមាន)
Khmer Durian

AGL agriculture products
៛ 25,000 /គីឡូ (មិនមាន)