ស្ពៃតឿ

លក់​ដោយ: សួន ភូមិបៃតង


ពិពណ៌នា

ស្ពៃតឿដាំតាមស្ដង់ដាសុវត្ថិភាព

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: កម្មង់ចាប់ពី២០ដុល្លាឡ់ងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់កន្លែងFree

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Wing (វីង)
TrueMoney​ (ទ្រូម៉ានី)ផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2019-01-10 21:41:03


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

KTS

អង្កធម្មជាតិ
៛ 170,000 /គីឡូ (មិនមាន)
ស្ពៃតឿ

សួន ភូមិបៃតង
៛ 7,500 /គីឡូ (មិនមាន)