ស្ពៃក្ដោប

លក់​ដោយ: សួន ភូមិបៃតង


ពិពណ៌នា

សួន ភូមិបៃតងគឺជាហាងដែលលក់បន្លែ ផ្លែឈើ សាច់ និងកសិផលកែច្នៃ របស់ខ្មែរ ធានាលើគុណភាព តម្លៃ បរិមាណ

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: កម្មង់ចាប់ពី២០ដុល្លាឡ់ងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់កន្លែងFree

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Wing (វីង)
TrueMoney​ (ទ្រូម៉ានី)ផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ
ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

20% OFF
ពុទ្រា

សួន ភូមិបៃតង
៛ 8,000 /គីឡូ ៛ 10,000 (មិនមាន)
ល្ពៅ

កសិម៉ាត
៛ 3,500 /គីឡូ (មិនមាន)