ផ្លែ​ត្របវែង

លក់​ដោយ: កសិដ្ថានភក្ដី


ពិពណ៌នា

ផ្លែ​ត្របវែង
​ផ្ទុក​ជាតិ​ដែក និង​កាល់ស្យូម​ច្រើន​ដែរ សម្រាប់​ផ្តល់​ការសម្របសម្រួល​ ដល់​សុខភាព​ឆ្អឹង និង​ភាពរឹងមាំ​ទូទៅ​តែ​ម្តង​។​

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: Free delivery in Phnom Penh area

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផល
Wing (វីង)ផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ
ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

ត្រឡាច

ចំការកោះដាច់
៛ 2,500 /គីឡូ (មិនមាន)