ស្វាយកែវចិន

លក់​ដោយ: កសិដ្ថានភក្ដី


ពិពណ៌នា

ស្វាយកែវចិនជាកសិផលរបស់សហគមន៍ដាំដុះបែបធម្មជាតិ។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: Free delivery in Phnom Penh area

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផល
Wing (វីង)ផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2018-06-16 08:30:52


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

ត្រឡាច​មណ្ឌលគិរី

កសិដ្ឋានរ៉ាដូ
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)
ពោតបារាំង​​មណ្ឌលគិរី

កសិដ្ឋានរ៉ាដូ
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)