ក្រឡានក្រចេះ

លក់​ដោយ: ហាងណៃផេង


ពិពណ៌នា

ក្រឡានក្រចេះឆ្ងាញ់ពិសារ មានប្រវត្តិយូរអង្វែង។ ចំពោះការដឹកជញ្ជូនក្រៅពីទីរួមខេត្តក្រចេះ យើងខ្ញុំសូមបន្ថែ 10000រៀល សំរាប់ខេត្តផ្សេងៗ។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: ភ្នំពេញ,
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: ការដឹកជញ្ចូនមិនគិតថ្លៃ សម្រាប់ការដឹកចម្ងាយតិចជាង ២គីឡូរម៉ែត

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Wing (វីង)ផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2018-07-22 12:20:34


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ