ល្មុត

លក់​ដោយ: សួន ភូមិបៃតង


ពិពណ៌នា

ល្មុតមានរសជាផ្អែមហើយអាចយកទៅទុកនៅខាងក្រៅបាន៣ថ្ងៃនិងទុកក្នុងទូរទឹកកកបាន៥ថ្ងៃបន្ថែមទៀត។ហើយវាកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់នៅពេលវាកាន់តែទុំ។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

អតិថិជនអាចមកយកផលិតផលនៅទីតាំងរបស់ហាង
ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: កម្មង់ចាប់ពី២០ដុល្លាឡ់ងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់កន្លែងFree

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Wing (វីង)
TrueMoney​ (ទ្រូម៉ានី)ផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2020-03-26 00:17:51


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

20% OFF
ស្ពៃបូកគោ

សួន ភូមិបៃតង
៛ 8,000 /គីឡូ ៛ 10,000 (មិនមាន)
សណ្ដែក​គួរ

កសិដ្ថានភក្ដី
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)
25% OFF
ល្មុត

សួន ភូមិបៃតង
៛ 4,500 /គីឡូ ៛ 6,000 (មិនមាន)