ពងមាន់ស្រែ

លក់​ដោយ: តូបលក់មាន់ទាស្រីពេជ្រ


ពិពណ៌នា

ពងមាន់ស្រែ​ធម្មជាតិពីខេត្តក្រចេះ។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: ដឹកជញ្ជូនដល់កន្លែងនៅក្នុងទីរួមខេត្តក្រចេះ។ ចំពោះការដឹជញ្ជូនចេញក្រៅខេត្តក្រចេះ អ្នកទិញត្រូវតែចេញសាហុយដឹកជញ្ជូន។

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2018-05-11 14:15:09


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

ផ្លែ​ត្របវែង

កសិដ្ថានភក្ដី
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)
ផ្អកជូរ

កសិម៉ាត
៛ 1,800 /គីឡូ (មិនមាន)