ម្រេចខ្មៅកោះកេរ្តិ៍

លក់​ដោយ: កសិដ្ឋានកោះកេរ្តិ៍


ពិពណ៌នា

ម្រេចខ្មៅធម្មជាតិមកពីកោះកេរ្តិ៍ខេត្តព្រះវិហារ។

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន:

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ
ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

13% OFF
ដូងក្រអូប

សួន ភូមិបៃតង
មិនមានក្នុងស្តុក (មិនមាន)
ល្ពៅ

កសិម៉ាត
៛ 3,500 /គីឡូ (មិនមាន)