ណែមJUMBO

លក់​ដោយ: ណែមJUMBO ស្នាដៃកូនខ្មែរ


ពិពណ៌នា

ណែមJUMBOយើងខ្ញុំមាន2រស់ជាតិគឺ រស់ជាតិត្រីសុទ្ធនឹងត្រីលាយស្បែកជ្រូក
1kg មាន5ដុំ(មួយដុំ2ខាំ)
1kg=50000រៀល
1ដុំ=11000រៀល
ណែមJUMBOយើងខ្ញុំមានការយកទៅពិនិត្យនៅក្រសួងសុខាភិបាលរួចហើយដោយមិនមានប្រើជាតិប៉ូរាក់ដែរអាចរក្សាណែមទុកបានយូរឺដាក់សារជាតិគីមីអី្វឡើយគឺមានអនាម័យខ្ពស់យ៉ាងពិតប្រាកដ៏ជាពិសេសគឺរស់ជាតិឆ្ងាញ់កប់ម៉ង

ទីតាំងលក់


ជម្រើសដឹកជញ្ជូន

ដឹកជញ្ជូនទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនដោយអ្នកលក់ឬសេវាកម្មដឹកជញ្ជូន
គោលដៅដឹកជញ្ជូន: គ្រប់ខេត្ត/ក្រុង
លក្ខខណ្ឌនៃការដឹកជញ្ជូន: ម៉ូតូដឹកគិតសេវាដឹកទៅតាមទីតាំងជិតរឺ ឆ្ងាយ បើនៅតាមខេត្តគិតសេវាថ្លៃផ្ញើតាមឡាន

មធ្យោបាយទូទាត់ប្រាក់

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផល
Wing (វីង)ផលិតផលផ្សេងទៀតពីហាងនេះ


Updated on: 2020-03-26 00:16:33


ផលិតផលផ្សេងទៀតដែលអ្នកអាចត្រូវការ

31% OFF
ទៀបទួលទ្រា

ពិភពធម្មជាតិ
៛ 5,500 /គីឡូ ៛ 8,000 (មិនមាន)
ឪឡឹករាជ្យលឿង

កសិម៉ាត
៛ 6,500 /គីឡូ (មិនមាន)