ចេកក្រមួនរតនគិរី

Sold by: ចំការធុរ៉េនធម្មជាតិស្រស់មុំវី


Description

ចេកក្រមួន​ធម្មជាតិពី​ខេត្ត​រតនគិរី

Sale Location


Delivery Options

Customers can pick the products up at store’s location
Delivery to customer’s address by the seller or courier service
Delivery to: All cities/provinces
Delivery terms: ដឹកជញ្ជូនអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជននៅក្នុងទីរួមខេត្តរតនៈគីរី ដោយមិនគិតថ្លៃ។ ចំពោះការដឹជញ្ជូនក្រៅពីទីរួមខេត្តក្រចេះ យើងខ្ញុំសូមបន្ថែមសេវ៉ាដឹកជញ្ជូន10000៛។

Payment Methods

Cash on Delivery (COD) បង់ប្រាក់នៅពេលប្រគល់ផលិតផលMore products from this store


Updated on: 2018-06-26 13:38:04


You may also like..